Sales Support Service

Unieke Verkoopdienst

Voor Koper en Verkoper

YachtFull biedt ook een unieke verkoopdienst. De eerste Verkoop Fase is het organiseren van de marketing van het jacht zowel nationaal als internationaal, met als eindresultaat dat een koper wordt gevonden en een prijs wordt overeengekomen.

De tweede fase omvat de begeleiding van zowel koper als verkoper door het proces van contracten, onderzoeken, proefvaarten, daaropvolgende onderhandelingen en, natuurlijk, al het papierwerk met betrekking tot eigendomsoverdracht, registratie, BTW enz. Als de verkoper graag de eerste fase zelf organiseert dan biedt, YachtFull een service die voorziet in de meer complexe en uitdagende tweede fase. Deze Koop en Verkoop Service biedt zowel koper als verkoper het vertrouwen dat alle aspecten worden behandeld door een gekwalificeerd en EMCI gecertificeerd jachtmakelaar / taxateur.

De tweede fase

De meer complexe tweede fase bestaat uit de volgende onderdelen
  1. Begeleiding van koper en verkoper bij het proces van contracten, keuring, proefvaart, onderhandelingen en uiteraard de papierwinkel m.b.t. eigendomsoverdracht, Btw, CE, registratie. Voor meer formeer advies dient koper of verkoper advies in te winnen bij de douaneautoriteiten of een notified body in geval van CE.
  2. Opstellen van NBMS goedgekeurde koop – en verkoopovereenkomsten
  3. Opstellen van NBMS goedgekeurde Akte van levering m.b.t. eigendomsoverdracht
  4. Snelle en veilige eigendomsoverdracht en financiële afwikkeling middels de stichting beheer derdengelden rekening YachtFull.
  5. Advies en assistentie van koper en verkoper bij verzekering, scheepsregistratie, transport


Wie kan gebruik maken van deze service ?

Wij kunnen handelen in opdracht van zowel koper als verkoper. Wij handelen altijd namen de partij die ons officieel opdracht geeft. We hebben echter een duidelijke zorgplicht jegens alle partijen die betrokken zijn bij de koop en verkoop. Onze kosten zijn altijd verschuldigd door de partij die ons opdracht geeft. Wanneer een koper en verkoper besluiten om ons gezamenlijk opdracht te geven, dan dient dit onderling kortgesloten te worden tussen koper en verkoper, waarbij slechts één partij formeel onze opdrachtgever wordt. We kunnen niet door beide partijen worden geïnstrueerd.

Neem Contact met ons op

Vraag informatie aan